ALEVSIZDIRMAZLIK TEST İSTASYONU FALİYETLERİ, ALEVSIZDIRMAZLIK, P

Türkiye 2 .Maden Makinaları Sempozyumu, 04-06 Kasım 2009, Zonguldak, Türkiye

2nd Mining Machinery Symposium of Turkey, November 04-06 2009, Zonguldak, Turkey

 

 

 

 

ALEVSIZDIRMAZLIK TEST İSTASYONU FALİYETLERİ, ALEVSIZDIRMAZLIK, PATLAMALAR, ATEX VE AKREDİTEASYON

 

 

 

 

Hasan Tuncay ÇELİK

Alevsızdırmazlık Test İstasyonu Baş Mühendisi,

 

 

 

 

 

ÖZET

 

12 Kasım 1973 tarihinde kurulan Alevsızdırmazlık Test İstasyonunun kuruluşundan bu güne kadar olan faaliyetleri. Alevsızdırmazlık konusu, patlayıcı ortam, gaz ve toz patlamaları, koruma tipleri, ALSz standartlar, patlamayı önleme metotları, ATEX direktifi, AB direktiflerine ve uyum yasalarına göre akreditasyon konusunda çalışmalar ve hedefler.

 

ABSTRACT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ALEVSIZDIRMAZLIK VE TEST İSTASYONU

 

1.1 Alevsızdırmazlık Test İstasyonu Kuruluşu

 

Alevsızdırmazlık Test İstasyonu 19.09.1973 tarih ve 14660 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan yönetmeliğe göre kurulmuştur ve Onay mercii MİGEM dir.

 

Bu yönetmeliğe göre Alevsızdırmazlık Test istasyonu görevini sürdürmekte ve sertifika vermektedir. Gerekli denetlemeleri yaparak verdiği sertifikaların sürelerini her yıl uzatmaktadır.

 

1.2 Faliyetler

 

Alevsızdırmazlık Test İstasyonu 1974 yılında inşa ve tesisini takiben TTK elemanı olan 1 müdür; 2 başmühendis, 2 teknisyen, 2 idari elemanla faaliyete geçmiştir. İlk sertifikasını, 1976 yılında MS 01 / 76 no ile Mutlu firmasının “Akülü Madenci Baş Lambası” cihazına vermiş ve böylece ALSz sertifikalı cihaz imalatı Türkiye’de ilk kez başlamıştır.

 

·         Bugüne kadar ALSz Test İstasyonuna 393 adet sertifika müracaatı, tesis kontrol istemi, bilgi alma başvurusu olmuştur.

·         Toplam 231 adet sertifika verilmiştir.

·         112 adet sertifika; yenileme, gruplandırma, sertifikalama şartlarına uymama gibi nedenlerle iptal edilip yürürlükten kaldırılmıştır.

·         212 müracaat; ALSz Yönetmelik hükümlerine, standartlara uymadığından veya testlerde başarısız olduğundan iptal edilip yürürlükten kaldırılmıştır.

·         Bütün bu faaliyetler, 2008 yılsonu itibari ile arşivde muhafaza edilen 1393 adet MT (Mühendis-Test), 385 adet MR (Müdürlük); 87 adet P (Planlama) raporu olmak üzere toplam 1865 adet raporla belirlenmiştir.

·         TTK ya ait manyetoların test ve kontrol sayısı 26285 dır (23.07.2009 tarihine kadar) .

·         Maden ocaklarında kullanılan ve Türkiye’de standardı bulunmayan Ex cihaz ve kabloların yapım ve test esaslarının belirlendiği 18 adet standart şartname “ MGM Standart Şartnameleri” adı altında (Maden İşleri Genel Müdürlüğü adına hazırlanmış, bunlardan 17 adedi Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

·         ALSz Test İstasyonunun müracaat, test, sertifika verme gibi faaliyetlerinin en yoğun olduğu dönem 1976- 1986 yılları arasındadır

·         ALSz Test İstasyonu halen bir başmühendis, bir mühendis, bir işçi ve bir idari eleman olmak üzere toplam 4 elemanla bu günkü faaliyetlerini sürdürmektedir.

·         ALSz Test İstasyonu bir üretim birimi değil, bir hizmet (mühendislik) birimidir. Bu hizmetin verilebilmesi ise talep edilmesine bağlıdır.

·         ALSz Test İstasyonu sadece TTK için kurulmamıştır. Ex cihaz üreten ve kullanan tüm Türkiye sanayii için kurulmuştur. Bugüne kadar verdiği hizmetlerin %15 e yakını TTK ya % 85i ise TTK dışı sanayi kuruluşlarına verilmiştir.

 

1.3 Alevsızdırmazlık

 

Patlayabilir gaz ve yanabilir her maddenin tozunun bulunduğu sahalar PATLAYICI ORTAMDIR. Patlamayı önleme için yapılan işlere Alevsızdırmazlık denir. Bunlar kurallar ve kullanılan cihazlarla sağlanır. Kaynak Ergun ÜNAL, Patlayıcı Ortamlar ve Patlamayı Önleme Metotları kitabı

 

 

1.4 Koruma Tipleri

 

Patlayıcı ortamlarda çalışacak ve tehlike kaynağı olan cihazların, patlamaya karşı güvenli hale getirilmesi amacı ile uygulanan türlü tekniklerdir.  Bu korumalar patlayıcı ortamda kullanılacak cihazın cins ve türüne göre:

 

  • Cihaz muhafazası,
  • Cihazın tüm giriş ve çıkışları
  • Cihazın kumanda tertipleri ile eleman ve bağlantılarını kapsamakta olup standartlarca belirlenmiştir. 

 

Patlamaya karşı koruma tip ve sembolleri şöyledir:

 

d- alevsızdırmaz koruma

e- artırılmış emniyetli

i-kendinden emniyetli

m- kapsülasyon

p- basınçlı

n- sınırlı hava sızdırmaz

o- yağa daldırılmış

q- tozla koruma

 

1.5 Harmonize Standartlar

 

Çizelge1. Atex ile ilgili standartlar (IECEx yayınları. IEC International Electrotechnical Commission Standards ).

 

 

Standrt no

Standartın ismi

60079-0

Explosive atmospheres -

Part 0: Equipment - General requirements

60079-1

Explosive atmospheres -

Part 1: Equipment protection by flameproof enclosures 'd'

60079-2

Explosive atmospheres -

Part 2: Equipment protection by pressurized enclosures 'p'

60079-5

Explosive atmospheres -

Part 5: Equipment protection by powder filling 'q'

60079-6

Explosive atmospheres -

Part 6: Equipment protection by oil immersion 'o'

60079-7

Explosive atmospheres -

Part 7: Equipment protection by increased safety 'e'

60079-11

Explosive atmospheres -

Part 11: Equipment protection by intrinsic safety 'i'

60079-15

Electrical apparatus for explosive gas atmospheres -

Part 15: Construction, test and marking of type of protection 'n' electrical apparatus

60079-18

Electrical apparatus for explosive gas atmospheres -

Part 18: Construction, test and marking of type of protection encapsulation 'm' electrical apparatus

60079-19

Explosive atmospheres -

Part 19: Equipment repair, overhaul and reclamation

60079-25

Electrical apparatus for explosive gas atmospheres -

Part 25: Intrinsically safe systems

60079-26

Explosive atmospheres -

Part 26: Equipment with equipment protection level (EPL) Ga

60079-27

Explosive atmospheres -

Part 27: Fieldbus intrinsically safe concept (FISCO)

60079-28

Explosive atmospheres -

Part 28: Protection of equipment and transmission systems using optical radiation

60079-29-1

Explosive atmospheres -

Part 29-1: Gas detectors - Performance requirements of detectors for flammable gases

60079-29-2

Explosive atmospheres -

Part 29-2: Gas detectors - Selection, installation, use and maintenance of detectors for flammable gases and oxygen

60079-30-1

Explosive atmospheres -

Part 30-1: Electrical resistance trace heating - General and testing requirements

60079-31

Explosive atmospheres –
Part 31: Equipment dust ignition protection by enclosure 't'

61241-0

Electrical apparatus for use in the presence of combustible dust -

Part 0: General requirements

61241-1

Electrical apparatus for use in the presence of combustible dust -

Part 1: Protection by enclosures 'tD'

61241-1-1

Electrical apparatus for use in the presence of combustible dust -

Part 1: Electrical apparatus protected by enclosures and surface temperature limitation - Specification for apparatus

61241-4

Electrical apparatus for use in the presence of combustible dust -

Part 4: Type of protection 'pD'

61241-11

Electrical apparatus for use in the presence of combustible dust -

Part 11: Protection by intrinsic safety 'iD'

61241-18

Electrical apparatus for use in the presence of combustible dust -

Part 18: Protection by encapsulation 'mD'

61779-1

Electrical apparatus for the detection and measurement of flammable gases -

Part 1: General requirements and test methods

61779-2

Electrical apparatus for the detection and measurement of flammable gases -

Part 2: Performance requirements for group I apparatus indicating a volume fraction up to 5% methane in air

61779-3

Electrical apparatus for the detection and measurement of flammable gases -

Part 3: Performance requirements for group I apparatus indicating a volume fraction up to 100% methane in air

61779-4

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !